ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018/CONFERENCE OCTOBER 2018

 

Εισήγηση στο  3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:

«Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο»

με τίτλο

«Ένα παιχνίδι  για το καθιερωμένο πρότυπο»

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στη διδασκαλία του καθιερωμένου πρότυπου, μέσα από μια διαφορετική εκπαιδευτική μέθοδο που υλοποιήθηκε με ένα συμβατικό παιχνίδι καρτών. Το μάθημα αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +KA2  με θέμα Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος  2017-18, αποσκοπώντας στην ανάδειξη της κοσμολογίας  και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως μέσο για την κατάκτηση της γνώσης.

Ενα παιχνίδι για το standard model

QUESTIONS FOR THE GAME

Skype with CERN

Επικοινωνία μέσω Skype με την Δρ. Ανδρομάχη Τσίρου, υπεύθυνη του πειράματος CMS του CERN.

Online Quiz

Online Quiz

The Greek team prepared an online Quiz (www.quizizz.com) with 25 questions based on the above mentioned text. A Skype meeting was arranged where all the schools participated with the students that were travelling during the following mobility to Germany. It was understood that all partners had read and comprehended the text. The quiz took place in the morning and 24 students approximately, from all 4 countries, played simultaneously while at the same time being able to watch their score as well as the rest of the players’. The activity motivated students to do well in the quiz, generated conversation via Skype and set the basis for the handling of the text in Germany.

Mystery Skype between Greece and Germany.

Mystery Skype between Greece and Germany.

This was a friendly conversation among pupils involved in this Erasmus+ programme. Students had the opportunity to see each other again and meet new partners involved in the project. The topics covered were the school activities they had so far concerning our topic and the hosts’ information on the next mobility to Germany.

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ / URANOGRAPHY

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάσθηκε στους μαθητές κατά την κινητικότητα στη Ελλάδα και στην συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις με μύθους άλλων πολιτισμών σχετικούς με αστερισμούς.

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

http://starsineurope.eu/outcomes-and-results/constellations-and-their-myths

 

Particle Physics Masterclasses 2018

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Masterclass hands on particle physics. It is an all-day activity providing an opportunity for 15- to 19-year old students to discover particle physics (April 2018)

Master Classes σε μαθητές/τριες της περιοχής της Βάρδας Ηλείας. Οι εισαγωγικές ομιλίες δόθηκαν από τους Νίκο Τράκα, Καθηγητή Ε.Μ.Π.  και  το Δρ. Γιάννη Νταλιάνη.
Δείτε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας των μαθητών/τριών(κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιστόγραμμα αναλλοίωτης μάζας e

http://www.physics.ntua.gr/MC_2018/#VARDA_1

Masterclass hands on particle physics. It is an all-day activity providing an opportunity for 15- to 19-year old students to discover particle physics (April 2018) Dr. Trakas Nikos (Professor of National Technical University of Athens) was the coordinator of the lesson.