ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018/CONFERENCE OCTOBER 2018

 

Εισήγηση στο  3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:

«Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο»

με τίτλο

«Ένα παιχνίδι  για το καθιερωμένο πρότυπο»

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στη διδασκαλία του καθιερωμένου πρότυπου, μέσα από μια διαφορετική εκπαιδευτική μέθοδο που υλοποιήθηκε με ένα συμβατικό παιχνίδι καρτών. Το μάθημα αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +KA2  με θέμα Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος  2017-18, αποσκοπώντας στην ανάδειξη της κοσμολογίας  και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως μέσο για την κατάκτηση της γνώσης.

Ενα παιχνίδι για το standard model

QUESTIONS FOR THE GAME