ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018 / MOBILITY TO GERMANY MAY 2018

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επίσκεψη στο Δημαρχείο του Karlsruhe

Δραστηριότητες στο Max-Planck Ιnstitute for Astronomy