ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ / URANOGRAPHY

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάσθηκε στους μαθητές κατά την κινητικότητα στη Ελλάδα και στην συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις με μύθους άλλων πολιτισμών σχετικούς με αστερισμούς.

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

http://starsineurope.eu/outcomes-and-results/constellations-and-their-myths