ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2017 / MOBILITY TO LITHUANIA MAY 2017

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1-5 ΜΑΪΟΥ 2017

Εκδρομή στο Βίλνιους

Δραστηριότητες μαθητών στο σχολείο του Σιαουλάι

Συναντήσεις των καθηγητών του ERASMUS

Συνάντηση με το Δήμαρχο του Σιαουλάι

Επίσκεψη στο λόφο των σταυρών στο Σιαουλάι

Επίσκεψη στην Πάλανγα